Betekenisvolle en persoonlijke ontmoetingen tussen musici en ouderen.

Muziek is het middel bij uitstek om contact te maken. Muziek spreekt het gevoelsleven aan, kan herinneringen oproepen en biedt een mogelijkheid om vaardigheden te stimuleren en mensen in hun kracht te zetten. En daar hoef je echt niet muzikaal of ervaren voor te zijn. Musica Activa wil het leven van ouderen verrijken met actieve muzikale ervaringen en 1-op-1 samenwerking en ontmoeting met musici. Daarmee wil oprichter Sabine d’Hont een lans breken voor de noodzaak en waarde van muziek, naast de gebruikelijke concert- en lespraktijk van musici. Musica Activa bemiddelt tussen professionele musici en ouderen om hen beiden en betekenisvolle ervaring te geven.

Music can lift us out of depression, or move us to tears- it is a remedy, a tonic, orange juice for the ear. But for many of my neurological patients, music is even more – it can provide access, even when no medication can, to movement, to speech, to life. For them, music is not a luxury, but a necessity.
–Oliver Sacks-

with permission of the Oliver Sacks Foundation